Thứ bảy, 27/11/2021 - 18:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Tiểu học
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS THCS
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • mẫu cam kết lao động trong các cơ sở giáo dục (phụ vụ và nấu ăn)
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  mẫu cam kết lao động trong các cơ sở giáo dục (phụ vụ và nấu ăn)
 • Biêu mẫu đề nghị hỗ trợ cho Lao động trong các cơ sở giáo dục tư thục mầm non
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biêu mẫu 05-a theo QD 23 TTg CP
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biêu mẫu 05 theo QD 23 TTg CP
 • Bài download demo 01
  | Admin | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download