Thứ tư, 07/12/2022 - 00:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS THCS
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Tiểu học
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  VB huong dan thuc hien nang chuan giao ven theo ND 71 cua TTg chnh phu - biểu mẫu DS Mầm Non
 • mẫu cam kết lao động trong các cơ sở giáo dục (phụ vụ và nấu ăn)
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
  mẫu cam kết lao động trong các cơ sở giáo dục (phụ vụ và nấu ăn)
 • Biêu mẫu đề nghị hỗ trợ cho Lao động trong các cơ sở giáo dục tư thục mầm non
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biêu mẫu 05-a theo QD 23 TTg CP
  | Phòng GD&ĐT Định Quán | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biêu mẫu 05 theo QD 23 TTg CP
 • Bài download demo 01
  | Admin | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download