Wednesday, 07/12/2022 - 01:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chằng Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983516591
  • Email:
   vanthu.pgddq@gmail.com
 • Đinh Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914008451
  • Email:
   dinhnhidq@gmail.com
 • Lê Xuân Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   xuannghia031970@gmail.com